Tryon FT90 – Топка

Tryon FT-90

*Топка за футбал

**Произведено во Пакистан