КОНТАКТ

Тел: 02 307 4242
Маил:contact@sporteks.mk
Адр: Бул. 8ми Септември ,   Сала: Борис  Трајковски